Společnost Bruker s.r.o.

Vítejte na stránkách společnosti Bruker s.r.o., která již devátým rokem úspěšně zastupuje divizi Bruker Daltonics.

Bruker s.r.o. je dceřinou společností Bruker Daltonik GmbH a patří do skupiny Bruker Corporation.

Bližší informace o vztahu mezi Bruker s.r.o., Bruker Daltonik GmbH a Bruker Corporation naleznete ve Zprávě o vztazích.

 

Novinka

Nabízíme pracovní pozici. 

 

Divize Bruker Daltonics 

se zabývá širokou škálou instrumentálních i softwarových řešení pro oblast hmotnostní spektrometrie a to především pomocí systémů MALDI TOF a TOF/TOF a LC-MS založených na technologiích TOF, QTOF,Ion TrapFTMS a nejnověji i LCMS a GCMS na principu QQQ.

 

Obchodní spolupráce v České republice

Pro zlepšení našeho dosahu Vás, zákazníků jsme se oficiálně dohodli s dalšími firmami o společné obchodní propagaci našich produktů v rámci České a Slovenské republiky.

Proto můžete být a budete v budoucnosti oslovování s informacemi o produktech Bruker LC-MS a MALDI kromě nás samotných také jejich zástupci. Nabídky z jejich strany jsou vždy dávány po přímé dohodě a ve shodě s námi a jedinou snahou je Vaše plná spokojenost.

Společnost Biovendor – Laboratorní medicína a.s.

je již mnoho let naším výhradním obchodním partnerem pro oblast MALDI Biotyper v klinické mikrobiologii, nyní se její působnost rozšiřuje také do oblasti neklinické mikrobiologie.

Společnost Chromservis s.r.o. 

se loni stala naším Obchodním partnerem pro oblast LC/GC TQ, od letoška se stávají také naším Obchodním partnerem Bruker pro oblast Life Science MS.

 

Novinky:

 CaptiveSpray - revoluční konstrukce pro nano-LC

home-captive

 Klíč k výkonu a spolehlivosti pro nano-LC-MS

  

EVOQ™ - trojitý kvadrupol  s jedinečnou citlivostí

Evoq

EVOQ Elite™ a EVOQ Qube™: nová LCMS rodina pro rutinní kvantifikace

     

PRIME - Dosáhněte plného potenciálu v proteomice

Home-prime

Multidimenzionální cesta k Proteomu

 

Jednoduchá a rychlá identifikace mikroorganizmů

Home-Biotyper

MALDI Biotyper

 

Hledat