Společnost Bruker s.r.o.

Vítejte na stránkách společnosti Bruker s.r.o., která již šestým rokem úspěšně zastupuje divizi Bruker Daltonics.

Bruker s.r.o. je dceřinou společností Bruker Daltonik GmbH a patří do skupiny Bruker Corporation.

Bližší informace o vztahu mezi Bruker s.r.o., Bruker Daltonik GmbH a Bruker Corporation naleznete ve Zprávě o vztazích.

 

Divize Bruker Daltonics 

se zabývá širokou škálou instrumentálních i softwarových řešení pro oblast hmotnostní spektrometrie a to především pomocí systémů MALDI TOF a TOF/TOF a LC-MS založených na technologiích TOF, QTOF,Ion TrapFTMS a nejnověji i LCMS a GCMS na principu QQQ.

 

Novinky:

Q-TOF compact: Plug&Play instrument s citlivostí QQQ

Compact-range

Poznejte přínos nejnovějších Q-TOF technologií pro rutinní analýzy

   EVOQ™ - trojitý kvadrupol  s jedinečnou citlivostí

Evoq

EVOQ Elite™ a EVOQ Qube™: nová LCMS rodina pro rutinní kvantifikace

     

The new ultrafleXtreme

home-ultraflextreme

Seznamte se s nejvyspělejším MALDI-TOF/TOF hmotnostním spektrometrem!

 

nano-Advance UHPLC

home-advance

Bruker nano-Advance - splitless nano-LC pro proteomiku

     

ionBooster - nová technologie pro UHPLC

Home-ionbooster

Zvyšte citlivost a meze detekce o další řád

  

CaptiveSpray - revoluční konstrukce pro nano-LC

home-captive

Klíč k výkonu a spolehlivosti pro nano-LC-MS

     

PRIME - Dosáhněte plného potenciálu v proteomice

Home-prime

Multidimenzionální cesta k Proteomu

 

Jednoduchá a rychlá identifikace mikroorganizmů

Home-Biotyper

MALDI Biotyper

 

Hledat