The New ultrafleXtreme™: za hranicemi Vaší představivosti

Seznamte se s nejvyspělejším MALDI-TOF/TOF hmotnostním spektrometrem!

Dosáhněte nejvyšší úrovně výkonu hmotnostní spektrometrie s novým ultrafleXtreme, systémem, který překoná všechny vaše očekávání. Kombinace 2kHz rychlosti v módu TOF a 1kHz v módu TOF/TOF s ultra výkonem a flexibilitu pro širokou škálu výzkumných záměrů včetně klinických a proteomických aplikací.

Literatura ke stažení.

ultraflex 

Hledat