Maxis

Ultra High Resolution Q-TOF impact a maXis 4G

Nejnovější instrumentace Bruker Daltonics, systémy UHR Q-TOF, otřásají mnoha bariérami dříve spojovanými s TOF technologií. Systémy impact a maXis 4G jsou první Q-TOF instrumenty, které jsou schopny poskytnout vysoké rozlišení při zachování přesného měření hmoty spolu s vysokou citlivostí spektrometru ve spojení s rychlou chromatografií UHPLC.

Výsledkem řady inovací v TOF technologii poskytuje UHR Q-TOF vědcům ideální platformu hmotnostní spektrometrie, která konečně umožňuje využití hmotnostního měření s vysokým rozlišením ve spojení s vysokoúčinnou chromatografií pro separace složitých směsí i neznámých vzorků.

Q-TOF instrumenty s vysokým rozlišením pro výzkum i rutinní analýzu

Naše stolní hmotnostní spektrometry micrOTOF IImicrOTOF-Q III a compact jsou ideálním nástrojem pro mnohé aplikace zahrnující analýzu neznámých látek či komplexních vzorků. Tato rodina nástrojů poskytuje špičkovou technologii pro stanovení sumárního vzorece a pro měření přesné hmoty.

Unikátní softwarové balíčky poskytují další možnosti pro analýzu neznámých látek a poskytují nástroje, které dávaji  moc překonávají ostatní instrumenty ve své třídě.

Naše výkonné a spolehlivé TOF systémy lze snadno integrovat s různými separačními technikami a tak jsou co do výkonu a flexibility jasnými lídry mezi současnými systémy.

Hledat