PROTEINEER FC II: LC sběrač frakcí pro MALDI

Proteineer-fc-IIOff-line spojení kapalinové chromatografie (LC) s MALDI hmotnostní spektrometrií (LC-MALDI) se ukázalo jako účinná technika v proteomice zabývající se profilováním a identifikací proteinů. Hlavní výhodou je snížení komplexnosti vzorků a zjednodušení výběru parentních iontů pro MS/MS analýzu bez časových omezení.

PROTEINEER FC II umožňuje automatickou manipulaci s kapalinami pro přípravu MALDI po LC separaci peptidů. Automatizují se tak proteomické postupy od LC separace až po hmotnostní spektrometrii včetně identifikace a charakterizace pomocí systémů Bruker Daltonics - Flex™ série MALDI TOF a TOF/TOF systémů.
K systému jsou k dispozici automatizované pracovní postupy přípravy vzorků pro integrovanou LC-MALDI - od vzorku až po získání hlubokých znalostí.

Literatura ke stažení.

Hledat