PRIME - Multidimenzionální cesta k Proteomu

prime-eye

Dosáhni plného potenciálu v proteomice. Otevři oči na PRIME.

Proteom je dnes mnohem složitější, než se kdy předpokládalo v genezi proteomické revoluce. Dynamika v čase, prostoru a koncentraci, stejně tak jako variabilita v důsledku změn a mutace vyžadují nové a vzájemně se doplňující přístupy k vytvoření užitečné, spolehlivé a úplné informace. Neexistuje žádné jednoduché řešení typu "jedna technologie pro všechno" pro rozpletení otázek proteomu. PRIME přináší multidimenzionální nástroj k rozklíčování komplexicity.

prime_diagrame

Protemika prostřednictvím integrovaného MALDI a ESI

Bruker technologie PRIME (Protemics through Integrated MALDI and ESI) využívá cesty integrace postupů moderní proteomiky a využívá silné stránky různých technologií v hmotnostní spektrometrii technologií společnš s komplexní bioinformatiou. Výsledkem je pak lepší identifikaci proteinů a bohatou škálou informacío o proteomu.

prime-identification

Identifikace proteinů

Bottom - identifikace proteinů

prime-characterization

Charakterizace proteinů

In depth analýza proteinových modifikací a jejich struktury

prime-quantitation

Kvantifikace proteinů

Multiplexová kvantifikace založená na různých label metodách

prime-knowladge

Získávání informací

Bioinformatika založená na SW Proteinscape

Hledat