Další divize Bruker Corporation

 

jsou v České republice zastupovány následujícími společnostmi:

  • Divize Bruker AXS:
  • Oblasti Optické emisní spektrometrie (OES) a Elementární analýzy (CS/ONH) divize Bruker AXS firmou BAS Rudice spol. s r.o.
  • Oblast ručních rentgenových spektrometrů (HH-XRF) divize Bruker AXS firmou NDT Trade s.r.o.
  • Oblast tribologie, mikroskopie atomových sil (AFM), mikroskopie rastrovací sondou (SPM), mechanické a optické profilometry a 3D mikroskopy divize Bruker AXS firmou Měřicí technika Morava s.r.o.

 

 

Hledat