nano-Advance System UHPLC

  Představujeme Vám Bruker nano-Advance  -  splitless nano-LC pro proteomiku 

Nano-Advance je kapalinový chromatograf bez děliče toku s tzv. splitless technologií. Jedná se o nano-UHPLC pro přesné a reprodukovatelné separace od 50 nL/min až 5000 nL/min bez nutnosti změny hardwaru.

Nano-Advance LC má vynikající parametry jako jsou  mrtvý objem <25 nL a horní tlakový limit 10.000 PSI (700 Bar), které umožňují práci s dlouhými kolonami s extrémním chromatografickým rozlišením při minimalním zpožděním gradientu minimální prodlevě při ekvilibraci systému. Největší výhodou je, že systém nano-Advance tak maximalizuje využití hmotnostního spektrometru.

nano-advance-LC

Lireatura ke stažení.

Hledat