Kapalinová chromatografie

lc

Pro většinu LC-MS aplikací je nezbytná integeace širokých možností pro automatizaci a/nebo chromatografickou separaci v kapalné fázi k systémům hmotnostní spektrometrie. 

Bruker poskytuje přístup k široké škále HPLC systémů přes systém Compass. Compass™ je software společnosti Bruker pro akvizici a zpracování dat obsahující kompletní softwarové ovládání pro většinu nejpopulárnějších HPLC od nanoprůtoků až po analytické UHPLC systémy. Všechny ostatní LC systémy pak mohou být napojeny pomocí remote ovládání.

Díky SW Compass™ mají naši zákazníci možnost si zvolit své oblíbené HPLC a jejich preferované konfigurace při zachování co největší flexibility s naší "one-stop" aplikační podporu. Spojte se s obchorním zástupcem společnosti Bruker s.r.o. pro získání nabídky nebo dalších informací o podpoře těchto systémů: 

nano-Advance UHPLC - Kompletní nano-LC-MS/MS řešení pro kvalitativní a kvantitativní proteomiku 

Bruker EASY-NLC II - Plná softwarová a aplikační podpora včetně kompletní integraci do SW Compass™

Agilent: Bruker implementoval do SW Compass™ systém ovladačů Agilent ICF (Instrument Control Framework). Všechny v ICF podporované Agilent HPLC moduly pro nano až UHPLC průtoky jsou tak dnes podporovány v SW Compass™ a to především modulů série 1100, 1200, 1260 a 1290 

Dionex: SW Compass™ umožňuje plný přístup ke všem systémům Ultimate3000™ pro nano až UHPLC průtoky přes DCMSLink

 Eksigent: Plug-in v SW Compass™ pro podporu systému ExpressLC-100™ os firmy Eksigent

Shimadzu: SW Compass ™ Plug-in pro plnou podporou Prominent™ a Nexera™ LC produktové řady nabízených Shimadzu

VWR-Hitachi: Plná podpora produktových řad LaChrom Elite™ a LaChrom Ultra™ v SW Bruker Compass™

Waters: Waters Acquity™ a Waters nano Acquity™ jsou plně podporovány v SW Bruker Compass™

Hledat