ionBooster: Zvyšte citlivost a meze detekce (LOD) o další řád

ionbooster

Citlivost systému je velmi důležitá ve většině MS aplikacích. V porovnání se standardním iontovým zdrojem typu elektrosprej nabízí ionBooster 5-100x vyšší citlivost pro mnoho sloučenin v oblasti analýz životního prostředí, potravin a terapeutického monitorování léčiv.

IonBooster zvyšuje citlivost a snižuje detekční limity tím, že zvyšuje ionizační účinnost v širokém spektru aplikací. Principem technologie je udržování řízené teploty odpařování ve zdroji. To umožňuje lepší desolvation analyzovaných iontů, a to i při UHPLC separacíi s vysokou rychlostí průtoku eluentu a úzkými chromatografickými píky. Konkrétní zlepšení citlivosti pak závisí na druhu látky a jejích specifických chemických a fyzikálních vlastnostech.

IonBooster může být použit s nejnovějšími instrumenty Bruker, jako jsou amaZon, maXis a maXis impact nebo solariX. Iontový zdroj lze snadno a rychle nainstalovat. Pro širokou škálu látek dosahuje ionBooster citlivost, které soupeří i se špičkovými QQQ a navíc ještě poskytuje výhodu MSn  nebo přesnou hmotu včetně technologieTIP ™ (True Isotopic Pattern). IonBooster má snadno nastavitelné provozní parametry a spotřeba dusíku, která je podobné spotřebě u tradicčních iontových zdrojů.

ionBooster ve forenzní analýze

Ethyl-Glucuronids (ETG a ETS) jsou markery metabolismu alkoholu. IonBooster přináší 10x vyšší citlivost pro ETG  ve srovnání se standardním ESI zdrojem. Podrobnosti naleznete v aplikační nótě ET-28.

ionbooster-forensic

ionBooster v analýze potravin

Pro přesné identifikace a kvantifikace na stopové  úrovni jsou potřeba mimořádně citlivé analytické metody. Příkladem je širokospektrální antibiotikum chloramfenikol (CAP). Stanovení CAP je často provádí pomocí LC-MS/MS MRM měření na tradičních trojitých kvadrupólech (QQQ). Pomocí zdroje ionBooster, může CAP být stanoven v pomocí LC-MS při plném skenování metodou s nízkou mezí kvantifikace včetně identifikace pomocí systému Maxis UHR-TOF, a to aniž by byla ohroženy další analytické informace.

ionbooster-food

IonBooster dosahuje kvantifikační limit (LOQ) na více než 100x nižší úrovni, než je minimální požadovaná úroveň.

Vlevo: Porovnání signálu chloramfenikolu na ionBoosteru s tradičním ESI zdrojem na úrovni 0,25 ug/kg v matrici (CAP v hovězím svalu).

Vpravo: Šest opakovaných nástřiků na úrovni 0,0025 ug/kg CAP v mase. Průměrná hodnota signál:šum 10:1, šířka píku 3,4s (FWHM), plocha píku  9% RSD. Údaje z Application Note ET-27.

Literatura ke stažení

Hledat