ImagePrep™: Patentovaná příprava matrice pro MALDI Imaging tkání

Spolehlivá příprava vzorku tkáně umožňuje vysoce citlivé snímání prostorového rozložení bílkovinných biomarkerů a léků v biologickém a klinickém výzkumu.

ImagePrep

Pomocí unikátní technologie vibračního odpařování poskytuje ImagePrep vysoce reprodukovatelné matice pro MALDI Imaging v plně automatizovaném procesu.
Na tkáni je takto dosaženo laterálního rozlišení až 50 um spolu s vysoce kvalitními hmotnostními spektry pro lokalizaci biomarkerů v tkáňovéch řezech.

Kompletní MALDI Imaging řešení zahrnuje plně automatizovanou ImagePrep stanici, MALDI-TOF hmotnostní spektrometr a software pro analýzu dat a jejich statistické vyhodnocení.

Literatura ke stažení.

Hledat