TOF-MS s vysokým rozlišení pro plynovou chromatografii

GC-APCI 

Získání spekter s vysokým rozlišením pomocí TOF technologie a GC analýzy byl dlouhou dobu obtížný úkol, protože TOF-MS systémy určené pro spojení s GC obecně poskytovaly špatnou přesnost měření hmoty a nízké rozlišení.

S novým revolučním GC/APCI zdrojem je možno připojitplynový chromatograf k výkonným TOF spektometrům s vysokým rozlišením, jako jsou maXis, micrOTOF II nebo micrOTOF Q II, které byly primárně navrženy jako LC-TOF-MS systémy.
Nový zdroj umožňuje připojení HPLC a GC systémy na stejný MS instrument, a tím snižuje potřebu pořízení speciálních TOF-MS pro všechny chromatografické systémy v laboratoři.

Literatura ke stažení.

Hledat