EVOQ™ Triple Quadrupole Mass Spectrometer


Evoq

  

Bruker představuje novou platformu instrumentů ve svém portfoliu - trojité kvadrupoly typu EVOQ Elite™ EVOQ Qube™.

Trojitý kvadrupol EVOQ byl ve spojení skapalinouvou chromatografií (UHPLC-TQ resp. UHPLC-QQQ) navržen projediný cíl - spolehlivě kvantifikovat tisíce reálných vzorků v co nejrychlejším možném čase. Přinášejí výjimečnou citlivost, přesnost, správnost, linearitu a široký dynamický rozsah ve standardním MRM (multiple reaction monitoring) režimu. Systém přináší inovace v oblasti ionizace za atmosferického tlaku (API), které umožňují vysokou citlivost analýz při rutinním použití v každé laboratoři.

Společnost Bruker pravidelně přináší inovativní poznatky z výzkumných laboratoří do rutinních komerčních laboratoří. EVOQ EliteEVOQ Qube™ odráží tuto filozovii a přináší řešení nové řešení harwarových a softwarových požadavků do oblasti kvatifikačních analýz.

Advance™ UHPLC, HPLC a OLE moduly

Bruker spolu s trojitými kvadrupoly EVOQ  přináší nový UHPLC a HPLC systém Advance™.  Binární pumpa Advance™ poskytuje vynikají reprodukovatelnost gradientu při analytických průtocích. Konstrukce čerpadla minimalizuje mrtvý objem systému a zajišťujevysoce reprodukovatelné retenční časy. Výhodou tohoto systému jekratší prodleva mezi jednotlivými analýzami a celkově vysoká reprodukovatelnost potřebná pro současné kvantitativní LC-MS/MS analýzy.

OLE (On Line Extraction) modul rozšiřuje možnosti systému UHPLC-QQQ tím, že umožňuje programovatelné on-line přečištění vzorků nebo jeko prekoncentrování. Přidáním třetího čerpadla do modulu pumpy společně se společným SW řízením snižuje prostorové požadavky na systém a také zjednodušuje nastavení, optimalizaci a vývoj metody.

Literatura ke stažení.

Hledat