Sonda DirectProbe (DIP): okamžité informace z pevných vzorků v APCI nebo APPI

Sonda DirectProbe, příslušenství k iontovým zdrojům APCI II a APPI II  umožňuje přímou analýzu kapalných a pevných vzorků bez zdlouhavé přípravy vzorku. V běžné organické syntéze analýzy DIP zjednodušuje identifikaci a charakterizaci reakčních produktů, aniž by došlo ke snížšní citlivosti.

• Extrémně citlivý až do sub-ng koncentrací čisté látky - tj. množství, které není vůbec viditelné!DIP-detail
• Minimální příprava vzorku
• Přímá analýza kapalných a pevných vzorků
• Krátký čas analýzy
• Bez paměťového efektu v důsledku použití jednorázových skleněných kapilár

DirectProbe umožňuje analýzu širokého spektra látek - např. léků, steroidů, potravin a surovin rostlinného materiálu - a to až do sub-pmol koncentrací.

 

Aplikační oblasti:DIP-Spectrum

• Obecná chemie → kontrola syntézy
• Manuální kontrola kvality pevných látek (farmaceutické látky, ropa, výbušniny)
• Celní laboratoře → analýza drog a výbušnin
• Forenzní aplikace
• Životní prostředí
• Tepelné degradační  procesy (výroba plastů)
• Klasické rutinní analýzy (např. potvrzení sumárního vzorce)

 

Tento příklad ukazuje jednoznačnou identifikaci syntetické sloučeniny pomocí techniky autoMSn v systému iontové pasti typu amaZon SL. Při odpařování pevné látky (viz. TIC záznam) jsou změřena také spektra MS2 a MS3. Všimněte si, že po jednoduché neutrální ztrátě v MS2 a MS3 poskytuje spektrum bohaté informace o struktuře. Vzorky byly laskavě poskytnuty laboratoří SiChemGmbH, Brémy, Německo.

DIP je k dispozici jako příslušenství pro iontové zdroje APCI II a APPI II a pro všechny současné hmotnostní spektrometry Bruker s elektrosprejovou ionizací.

Literatura ke stažení

Hledat