Q-TOF compact: Instant Expertise™ s LC-MS/MS s vysokým rozlišenímcompact

Tento instrument Vám umožní získat nejdetailnější informace o Vašem vzorku. Systém Compact poskytuje nejvyšší kvalitu výsledků bez kompromisu. Všechny specifikované parametry jsou poskytované v jediné analýze bez kompromisu bez další nutnosti instrument ladit nebo optimalizovat jeho nastavení. Díky tomu má Q-TOF compact jedinečné postavení na poli instrumentace s vysokou přesností měření hmoty. 

Full Sensitivity Resolution

• Již nikdy si nebudete vybírat mezi rozlišením a citlivostí tak jako na jiných instrumentech. Compact poskytuje jediný mód měření pro kompletní analýzu v jediném nástřiku Vašeho vzorku.

Vysoký dynamický rozsah ve spojení s UHPLC chromatografií

• Robustnost systému compact umožňuje méně náročnou přípravu vzorku, což je důležité především pro rutinní kvantitativní analýzy. Kromě zkrácení doby přípravu vzorku snížíte významně riziko chyb.

Jedna analýza na úrovni Plug&Play s citlivostí trojitých kvadrupólů

• Systém compact poskytuje kvalitativní a kvantitativní výsledky v jediné LC analýze pro splnění i těch nejnáročnějších úkolů Vaší laboratoře.

 

A to vše v ekonomickém provedení a kompaktním designu!

Literatura ke stažení.

Hledat