Bruker Daltonics

nabízí celou řadu systémů i aplikačních řešení založených na hmotnostní spektrometrii. Náše výkonné produkty jsou speciálně navrženy tak, aby splňovaly rostoucí potřeby zákazníků v akademickém prostředí, klinických a farmaceutických laboratořích, průmyslu a obranných stukturách.

Bruker_Daltonics

Nabízíme kompletní řešení na klíč včetně odborné podpory, pracovních postupů a softwarových nástrojů, které zvyšují produktivitu laboratoří a rozšiřují možnosti jejich analytických výstupů.

Produktové řady Bruker Daltonics představují různé typy technologií od hmotnostní spektrometrie až po chromatografické separace včetně:

  • MALDI TOF a MALDI TOF/TOF - hmotnostní spektrometry na bázi desorpce analytů laserem za přítomnosti matrice ve s pojení s analyzátorem na principu měření doby letu
  • ESI - Ion Trap - hmotnostní spektrometr na bázi 3D iontové pasti s elektrosprejovou ionizací
  • ESI - Q-q-TOF hybridní hmotnostní spektrometry na bázi kvadrupol - kolizní cela - analyzátor doby letu
  • ESI - QQQ - hmotnostní spektrometry typu trojitý kvadrupol
  • FTMS - hmotnostní spektrometry s Fourierovou transformací
  • ICP-MS - Hmotnostní spektrometr s indukčně vázanou plazmou
  • GC/MS - Plynový chromatograf s hmotnostní spektrometrem na bázi jednoduchého a trojitého kvadrupólu
  • GC - Plynové chromatografy
  • Mobilní detekce

Naše systémy se snadno integrují s řadou separačních technik, včetně HPLC, rychlé chromatografie, Nano-LC, plynové chromatografie (GC) a dokonce i kapilární elektroforézy (CE).

Hledat