APPI II: Měření nepolárních sloučenin

Fotoionizace za atmosferickeho tlaku  (APPI) se používá pro málo polární nebo nepolární molekuly, které nemohou být ionizovaných ESI nebo APCI. APPI II  je dnes jediným zdrojem na trhu, ktery s rozšířením o DIP sondu (DirectProbe) umožňuje přímou analýzu pevných vzorků.

APPI

APPI nabízí široký dynamický rozsah a nízký šum. S rozsahem průtoků od 2 μl/min do 1500 μL/min je kompatibilní s kapilárními i analytickýmo HPLC systémy.
Nový APPI II zdroj je samozřejmě kompatibilní s unikátní sondou DIP (DirectProbe) a také se všemi hmotnostními spektrometry Bruker Daltonics. Přímý vstup sondy s pevným vzorkem do zdroje je nový elgantní způsob rychlé analýzy pevných látek. Příprava vzorků je velmi jednoduchá - staší jeden dotyk skleněné kapiláry na pevném vzorku.

Sonda DirectProbe umožňuje analýzu širokého spektra látek – např. ropy

DIPAPPI-spectrumPříklad výsledků rychlého manuálního měření kontroly kvality (QC) na systému iontové pasti amaZon SL. Všichny tři složky - ropa, rafinovaná ropa a rafinační zbytek jsou jasně rozlišitelné bez přípravy vzorku a bez paměťového efektu díky měření v jediné sondě.

 

 

 

 

Literatura ke stažení

Hledat