APCI II: Možnost měření pevných vzorků pro všechny funkční hmotnostní spektrometry Bruker

Chemická ionizace za atmosférického tlaku (APCI) se používá pro méně polární molekuly, kde iontový zdroj typu ESI není schopen poskytovat přiměřené množství iontů. Na rozdíl od ESI produkuje APCI hlavně jednou nabité ionty.

APCI

APCI je omezena pouze v případě teplotně nestálých látek, protože odpaření rozpouštědla se provádí ohřevem vzorku v jehle nebulizéru. APCI je často používána v metabolomice, analýze léčiv nebo pro screening pesticidů.

Nová zdroj APCI II zdroj je samozřejmě kompatibilní s unikátním sondou DIP (DirectProbe). Přímý vstup sondy s pevným vzorkem do zdroje je nový elgantní způsob rychlé analýzy pevných látek. Příprava vzorků je velmi jednoduchá - staší jeden dotyk skleněné kapiláry na pevném vzorku.

DirectProbe umožňuje analýzu širokého spektra látek - např. léků, steroidů, potravin a surovin rostlinného materiálu - a to až do sub-pmol koncentrací. Analýza pevných látek byla provedena na kreatinin, kofein, paracetamol, ibuprofen, karoten a amitriptylin.

DIPDIP-SpectrumTento příklad ukazuje jednoznačnou identifikaci syntetické sloučeniny pomocí techniky autoMSn v systému iontové pasti typu amaZon SL. Při odpařování pevné látky (viz. TIC záznam) jsou změřena také spektra MS2 a MS3. Všimněte si, že po jednoduché neutrální ztrátě v MS2 a MS3 poskytuje spektrum bohaté informace o struktuře. Vzorky byly laskavě poskytnuty laboratoří SiChem GmbH, Brémy.

Literatura ke stažení

Hledat